8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Rekonstrukcija klinike "Laza Lazarević"

08-01-2021

  Rekonstrukcija klinike "Laza Lazarević"U organizaciji Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije pokrenuta je izrada tehničko-projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju klinike za mentalne bolesti “Laza Lazarevic”. Kompleks koji čini kliniku u okviru KCS sastoji se iz četiri objekta, od čega su dva privremena montažna, planirana za rušenje i objedinjavanje u novoj zgradi. Novi objekat ne planira veliko povećavanje kapaciteta, ali podrazumeva značajnu funkcionalnu i tehničko-organizacionu transformaciju. U tom smislu formiran je objekat spratnosti Su+P+2, po svojoj formi je izlomljenog oblika „L“, što daje utisak objekta poluatrijumskog tipa.

  Izgradnja nove zgrade treba da modernizuje i poveća kvalitet usluga kroz integraciju sada odvojenih funkcija, podeljenih u tri objekta. U najgorem stanju je takozvana Dnevna bolnica, koja se trenutno nalazi u montažnim barakama, ali će zajedno sa dispanzerom biti smeštena u novoprojektovanom krilu. Zajedno sa administrativnim delom i arhivom, koji se trenutno nalaze u istorijskom zdanju “Dokotorove kule”, ova dogradnja omogućiće oslobađanje sadašnje zgrade za potpuno novu funkciju najstarije građevine u okviru kompleksa psihijatriske ustanove “Laza Lazarević”.

  Kao jedan od vrednih spomenika kulture i očuvanih objekata iz ere Obrenovića, predstavlja i prvu psihijatrisku ustanovu na Balkanu, osnovanu još 1861. godine. Projektom je predviđeno da se ova zgrada nakon otvaranja nove Dnevne bolnice pretvori u Muzej psihijatrije, sa stalnom izložbom, sobom za seminare, kao i kancelarijama naučno-istraživačke i obrazovne službe.

  U okviru novoizgrađenog objekta Dnevne bolnice i dispnazera ukupne površine 3640m2, kapaciteta za 90 korisnika, nalaziće se sve potrebne funkcije za nesmetan prijem i smeštaj pacijenata, uključujući dijagnostiku, specijalisticke i konsultativne preglede, terapijske prostorije, lekarske sobe itd. U svakom krilu postoji stepenište kao deo vertikalne komunikacije, ali samo jedno sa liftovskim jezgrom u sredini. Spoljni izgled objekta karakteriše bela fasada sa delovima od prirodnog drveta, koji različitim tonovima naglašavaju vertikalnu i horizontalnu denivelaciju.

  Parterno uređenje novog objekta ne podrazumeva veće intervencije na vrednom zelenom fondu koji ga okružuje, osim manjeg broja stabala koja će biti isečena, kako bi se napravilo prostora za unapređenje kolskog pristupa. U prilogu pogledajte 3D prikaze novog objekta.

  Rekonstrukcija klinike "Laza Lazarević"

  "Laza Lazarević" dnevna bolnica, dispanzer - 3D prikazi