PRODEXPO

Belgrade bypass project - August 2011

16-08-2011  Belgrade bypass project - August 2011Belgrade bypass project - August 2011 Pošto su na proleće ponovo otvoreni radovi na obilaznici oko Beograda, ovoga puta vam donosimo najsvežiji izveštaj o napredku radova na ovom velikom i važnom gradilištu. Nastavak izgradnje otpočeo je na nekoliko lokacija istovremeno - uključujući petlju Batajnica i petlju Dobanovci na nultom sektoru, kao i 3 mosta i jedan tunel na sektoru 5.

  Petlja Batajnica se gradi “punom parom” i veliki broj nosećih stubova glavne saobraćajne konstrukcije je već završen. Ovaj objekat je od velike važnosti, jer je njegova uloga nova regulacija tranzitnog saobraćaja koji iz pravca Novog Sada ide na jug. Završetkom ove petlje pravac tranzitnog saobraćaja biće izmešten sa novog novosadskog puta ( deo od “lakat” krivine do batajničkog nadvožnjaka) direktno na obilaznicu. Na taj način se očekuje značajno rasterećenje severnog prilaza Beogradu. Pored nosećih stubova vijadukta, izrađuju se i ulazno-silazne rampe u pravcu ka Dobanovačkoj petlji.U okviru saobraćajnog rešenja petlje Batajnica nalazi se još jedna saobraćajnica, koja će se graditi u produžetku novog novosadskog puta i koja će ispod vijadukta prići naselju sa juga i omogućiti još bolju povezanost sa centrom grada. Sve konstrukcije koje se rade na ovom sektoru se izvode u punom profilu, a generalni izvođač je konzorcijum Ratko Mitrovic - Planum. Projektant i izvođač ovog 1.5km dugog vijadukta je kompanija MBA, koja će izgraditi 42.000 m2 konstrukcije. Petlja Batajnica će se prostirati na 100ha, a vrednost ove investicije se procenjuje na 36 miliona evra. Uz sveže fotografije sa gradilišta, ekskluzivno vam predstavljamo i rendere i video prikaz ovog novog ukrštanja.

  Na petlji Dobanovci je urađeno kompletno trasiranje nasipa za ulazne i izlazne rampe. U toku je nivelacija terena i premošćavanje glavnog saobraćajnog toka na autoputu Beograd-Šid. Trasiranje pravca koji treba da poveže petlju Dobanovci sa petljom Batajnica takođe odlično napreduje. Radovi na tom sektoru su veoma aktivni, a ova sekcija obilaznice se već gradi u punom profilu autoputa.

  Radovi se dobrim intenzitetom izvode i na sektoru 5 obilaznice koja treba da poveže petlju Orlovača sa kružnim putem i dalje sa Bubanj Potokom. Trenutno se najintenzivnije radi na izgradnji nosećih stubova mostova između petlje Orlovača i tunela Straževica. Tri mostovske konstrukcije u dužini od skoro 1300 metara će u poluprofilu spojiti desnu tunelsku cev ispod Straževice. Na tunelu Straževica se završava izlazni portal na strani Resnika, a pored završnih radova na desnoj tunelskoj cevi teče izgradnja i rampe koja će obilaznicu direktno povezati sa naseljem Resnik.

  Batajnica Junction - Construction site


  Batajnica Junction - Visualisations


  Batajnica Junction - Video


  Batajnica Junction - Construction Site


  Dobanovci Junction - Construction Site


  Sector 5 - Construction Site