EECFA

Peške od blokova do Ade

29-04-2020

    Peške od blokova do AdeTema povezivanja Ade Ciganlije sa Novim Beogradom ponovo je aktuelizovana nedavnim lansiranjem rendera novog pešačkog mosta u medijima. Kako povezati Adu Ciganliju sa savskim blokovima, jedna je od tema koja se redovno pojavljuje u javnosti, ali uglavnom bez jasnog cilja da se to i ostvari. Do sada su na ovu temu predlagana svakojaka tehnička rešenja, a poslednje koje je predlagalo žicaru čak je i usvojeno u okviru Plana detaljne regulacije. Da li je plan izgradnje žičare u potpunosti napušten nije poznato, ali iz kancelarije gradskog arhitekte stigao je prikaz novog pešačkog mosta, koji navodi na promenu pristupa. Izgradnja ovakvog objekta ima dugačku proceduru, pogotvo kada nema nikakvu plansku osnovu kao ovaj most. U tom smislu, njegova izgradnja na dugačkom je štapu, imajući u vidu da je sve još uvek samo “ideja”, a ne radi se o jeftinom poduhvatu.

    Služba gradskog urbaniste napravila je i volumetrijsku analizu, odnosno dimenzionisanje samog objekta u okviru potreba i ograničenja, pa su nam dostupni i osnovni podaci o idejnom rešenju koje je predstavljeno. Radi se inače o pešačko-biciklističkom mostu, koji bi bio građen u produžetku Ulice omladinskih brigada, od bloka 70 do Ade Ciganlije. Pristup mostu biće obezbeđen izgradnjom rampi na obe strane reke, pošto se radi o mostu iznad međunarodnog plovnog puta, koji iziskuje jasno propisanu visinu konstrukcije i položaj plovnog puta. Idejno rešenje je u tom pogledu usklađeno, sa najvećim konstruktivnim rasponom od 189 i visinom luka od nivelete 38 metara. Time je konstrukcija najdužeg raspona na 10 metara od visokog plovnog nivoa. Most je ukupne dužine 520 metara, širina korisne površine puta je 6 metara i čine ga po tri metara široka biciklistička traka i pešački koridor.

    Za primarnu konstrukciju je predviđena kombinacija čelika na lukovima i armirano-betonske konstrukcije na osloncima, preko kojih ostvaruju vezu sa pilonima. Putna konstrukcija predviđa asfaltni zastor, a sastoji se od čelične konstrukcije, koja je sajlama obešena o lukove primarne konstrukcije. Zanimljiv prikaz zatalasane lukove predstvalja čelična konstrukcija, međutim finalni izgled mosta odrediće i projektovanje u narednim fazama. Most prelazi na kopno 3.5 metara iznad obaloutvrde, što stvara značajnu visinsku razliku i izazov za projektante. U ovom slučaju, pristup mostu rešen je rampama sa nagibom od 6%, dužine 90 metara na strani Ade Ciganlije i 108 metara na novobeogradskoj strani. Pored pešaka i biciklista biće podržano i korišćenja električnih i ekoloških vozila (trotineti, skejtovi i sl.).

    Da li i kada bi ovaj projekat mogao da uđe u realizaciju teško je reći, pored svih realnih prioriteta koji kasne. U najave da bi to moglo biti sledeće godine, teško je poverovati. Cena izgradnje novog pešačkog mosta inicijalno se procenjuje na oko 8-12 miliona evra. U prilogu pogledajte prikaze idejnog rešenja.

    Pešačko-biciklistički most - 3D prikazi