Doka WWW Heder

Premošćavanje Save kod Ostružnice

17-05-2017

  Premošćavanje Save kod OstružniceI dok se iščekuje skori početak radova na preostalim segmentima B sektora Obilaznice oko Beograda, izgradnja novog mosta preko Save kod Ostružnice uveliko teče i trenutno se nalazi na polovini izvedenih radova. Ovaj projekat podrazumeva širenje Ostružničkog mosta na pun profil autoputa u sklopu završetka B sektora Obilaznice od Dobanovaca do Bubanj potoka. Radovi obuhvataju izgradnju leve mostovske konstrukcije na postojećim stubovima, inundacione betonske prilaze, uklapanje nove deonice sa rampama na Ostružničkoj petlji i 950 metara poluprofila autoputa na desnoj obali.

  Most se sastoji od tri dela; prilazne betonske konstrukcije na levoj obali od 594 metara, glavnog raspona od čelika dugackog 586 metara i 785 metara duge betonske konstrukcije na desnoj obali. U prethodnom periodu intenzivno su izvođeni radovi na donjem stroju mosta, završena je izrada 140 šipova dužine oko 2,6 kilometra i izgrađen najveći deo temeljnih greda i stubova konstrukcije. Na desnoj obali počelo je betoniranje gornjeg stroja prilazne konstrukcije, gde su izlivena prva tri polja preko starog Obrenovačkog puta. Do sada je ugrađeno oko 9000m3 od ukupno ugovorenih 26000m3 betona.

  Krenula je i priprema za montiranje čelične konstrukcije mosta, odnosno pripremi platoa, skele i pristana neophodnih za početak radova. Čelična konstrukcija mosta izrađuje se paralelno na dve lokacije, u Mostogradnjinoj fabrici u Batajnici i fabrici MIN-a u Nišu. Radi se o 4.500 tona čelika podeljenih u više delova, a koji će na stubove mosta biti montirani tehnikom navlačenja. Važno je napomenuti da je za potrebe ovog projekta, posle mnogo godina ponovo pokrenuta MIN-ova fabrika čeličnih konstrukcija i mostova u Nisu, najveći i najopremljeniji objekat ovog tipa u zemlji i šire. Do sada je obrađeno preko 65% materijala potrebnog za izradu čelične konstrukcije, a njeno postavljenje se očekuje krajem leta.

  Pored mašina za zemljane radove, kao što su toranjski kranovi, dva portalna krana koji će se koristiti za montažu konstrukcije i 8 autodizalica nosivosti 60 tona, dopremljena je i mehanizacija za izvođenje radova sa reke. Tu je najveći deo Mostogradnjine flotile koja uključuje tri plovne skele (Piva nosivosti 168 tona, Taraš nosivosti 28 tona i Kneževčanka nosivosti 45 tona) sa dizalicama i opremom za pobijanje šipova, kao i brodove Miljacka i Izvor. Tokom 2017, pored radova na izradi konstrukcije mosta, započeće i ostale ugovorene grupe radova – izgradnja sistema za odvodnjavanje, javno osvetljenje, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, izgradnja trase autoputa, saobraćajna signalizacija i oprema.

  Radovi na ovom projektu zvanično su počeli krajem februara prošle godine, ali je izvođač je realno ušao na gradilište tek u junu. Imajući u vidu da postoji ta razlika, vrlo je verovatno da će projekat donekle probiti ugovoreni rok od 790 dana. Rok za završetak svih radova je 24. april 2018. godine. Izvođač je konzorcijum predvođen austrijskim Štrabagom, a ugovorena vrednost radova je 3.6 milijardi dinara.

  Pogledajte sveže fotografije i video sa ovog gradilšta.

  Ostružnički most (foto) - 17 maj 2017.