EECFA

Rekonstrukcija zgrade SANU

17-11-2020

  Rekonstrukcija zgrade SANURekonstrukcija jedne od najmonumentalnijih građevina sa početka 20. veka, palate Srpske akademije nauka i umetnosti, počeće naredne godine i obuhvatiće prvu veliku i temeljnu rekonstrukciju od njene izgradnje. Ovaj izvanredni primer domaćeg graditeljstva proćiće vrlo kompleksnu intervenciju i ozbiljne zahvate na praktično svim sklopovima enterijera i eksterijera. Ukoliko sve prođe kako je planirano, rekonstruisano zdanje biće otvoreno 2024. godine, odnosno na jubilarnu 100-godišnjicu izgradnje palate SANU. Autori idejnog rešenja projekta rekonstrukcije i dogradnje palate SANU su arhitekte Miodrag Mirković, Milan Rašković i Milan Lojanica, dok tehničku dokumentaciju izrađuje konzorcijum “Bureau Cube Partners” i “AG Institut” iz Beograda.

  Projekat palate Srpske akademije nauka i umetnosti delo je arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića, koji je nastao 1912. godine. Izgradnja je zaustavljena brzo nakon početka Prvog svetskog rata, a radovi su nastavljeni 1921. godine uz nešto izmenjeni projekat. Zgrada je preprojektovana sa komercijalnim prizemljem i stambenim jedinicama, a nakon otvaranja 1924. godine, prvo je izdavana neko vreme pre useljenja SANU. Objekat je još jednom devastiran tokom Drugog svetskog rata, kada su ga nemački vojnici koristili za odmor i zabavu, pa je 1949. godine doneta odluka o sanaciji i adaptaciji. Radovi su završeni 1951. godine, a projekat arhitekata Grigorija Samojlova i Đorđa Smiljanića konačno prilagođava i zaokruzuje funkcionalnu organizaciju objekta ka jedinstvenoj naučnoj nameni. Ukupna površina objekta iznosi oko 18.000 kvadrata, raspoređenih na četiri nivoa sa mezaninom (Po+Su+Ms+Mz+4+Pk) i sa tri ulične fasade.

  Rekonstrukcija će obuhvatiti izgradnju novih temelja, izlivanja nosećih betonskih stubova i ojačanja, rekonstruckiju svih unutrašnjih instalacija, terasa i krova. Radovi na fasadi će pored sanacije obuhvatiti i vraćanje nekoliko originalnih elemenata, kojima će fasada dobiti izvorni izgled izgubljen tokom rekonstrukcije 1951. godine. To pre svega podrazumeva izgradnju kupole nesto drugačije geometrije i specifičnim dekorativnim elementima, ali i nadstrešnicu (markizu) iznad mezanina od kovanog gvožđa i stakla. Na nivou pešačke zone, biće vidljivi i posebno naznačeni radovi na temeljima, koji će u ovom slučaju podrazumevati iskopavanje i izgradnju novih temelja. Zbog toga će se oko objekta praviti iskop širine od 1 do 1.5 metra. Celokupna rekonstrukcija biće izvedena pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika, jer i enterijer i eksterijer objekta sadži predmete i dekorativne elemente visoke umetničke i kulturne vrednosti.

  Najznačajnija funkcionalna promena nakom planirane rekonstruckije biće velika transformacija unutrašnjeg dvorišta, koje je projektom planirano kao centralna multi-funkcionalna dvorana sa auditorijumskim kapacitetom od 350 mesta. Projektom adaptacije sprovedene su i intervencije kojima je reprezentativnost i monumentalnost objekta dodatno naglašena. Formiranjem centralnog ulaza iz pravca Knez Mihailove ulice, uspostavljen je i dugački pristupni hodnik, završen zastakljenim lučnim zidom orijentisanim ka atrijumu objekta. U centralnom delu biće formirano i dvoetažno holsko/galerijsko pročelje, kao novo predvorje ovog reprezentativnog zdanja.

  Završetak celokupne investiciono-tehnicke dokumentacije planiran je tokom marta 2021, kada se očekuje i građevinska dozvola za početak radova. U prilogu pogledajte 3D prikaze planirane rekonstrukcije kao i fotografije enterijera zgrade SANU.

  SANU - 3D prikazi rekonstrukcije


  SANU (foto) - 13. novembar 2020.