EECFA

Uskoro useljenje novog Doma zdravlja u Borči

27-02-2021

    Uskoro useljenje novog Doma zdravlja u BorčiIzgradnja novog Doma zdravlja u Borči privedena je kraju, objekat se nalazi u fazi tehničkog prijema i useljenje u novu zgradu može se očekivati tokom marta. Lokacija novog Doma zdravlja nalazi se u Ulici Koste Manojlovića u naselju Borča 2, uz lokalnu pijacu i poštu. Objekat je koncipiran tako da sadži sve specijalističke službe, uključujući hitnu pomoć, primarnu zdravstvenu zaštitu za decu i odrasle, kompletnu dijagnostičku službu sa labaratorijama, fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, odeljenja za oftalmologiju i otorinolaringologiju, psihijatriju, kao i službe patronaže i kućnog lečenja.

    Ukupna površina objekta iznosi gotovo 6.900m2 (Po+Pr+4), od čega 5.544m2 pripada nadzemnom delu, dok oko 1.350m2 pokriva podzemni deo sa garažom. Na parceli, slobodne površine namenjene za ozelenjavanje iznose 30%. Glavni pešački pristup objektu je iz izvedene novoplanirane saobraćajnice, dok je iz postojeće ulice Koste Manojlovića planiran sporedni pešački ulaz i kolski ulaz u podzemnu garažu. Planirano je ukupno 19 parking mesta za parking kako zaposlenih tako i posetilaca, od kojih se u garaži nalazi 17 parking mesta, a dva parking mesta za hendikapirane osobe su locirana kod glavnog ulaza.

    Oblik i forma objekta su uslovljeni funkcionalnom organizacijom objekta, kao i potrebom za prirodnim osvetljenjem i ventilacijom što većeg broja prostorija u objektu. Fasada je višeslojna, sa termičkom zaštitom, a fasadna bravarija je izvedena zastakljenim aluminijumskim profilima. Krovna zastakljena lanterna osvetljava središnji deo objekta kroz sve etaže do prizemlja. Oko središnjeg atrijumskog dela su raspoređeni sadržaji zdravstvene namene, ordinacije i hodnici sa čekaonicama. U objektu su izgradjena i tri lifta, dva putnička nosivosti 630 i 1000 kilograma, kao i hidraulična rampa za nepokretne nosivosti 300kg.

    Radove na objektu izvodila je grupa izvođača predvođena kompanijom WD Concord West. U prilogu pogledajte fotografije novog zdravstvenog centra u Borči.

    Dom zdravlja u Borči (foto) - 26. februar 2021.