EECFA

Plan za kulu u bloku 32

10-09-2021

  Plan za kulu u bloku 32Plan detaljne regulacije za blok 32 na Novom Beogradu donosi izgradnju novih oko 80.000 kvadratnih metara stambenog i komercijalno-poslovnog prostora, uključujući i objekat visoke spratnosti od 45.000m2 bruto površine. Privatizacija JUBMES-a, nekadašnje izvozne banke iz doba SFRJ, čija se poslovna centrala nalazi na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti, dobija epilog nakon najava izgradnje kule na mestu postojećeg objekta. Inicijativu za izradu plana podnelo je preduzće “ALTA Holding” iz Zemuna, inače novi vlasnik imovine nekadašnje JUBMES banke. Izmenama koje donosi plan detaljne regulacije na parceli poslovnog objekta banke predviđa se izgradnja pretežno komercijalnog objekta sa maksimalnom visinom venca od 120 metara, i mogućnošću stambene funkcije do 40% ukupne površine. Gabariti novog objekta biće poznati u narednom periodu, a nakon potvrde ispunjenosti kriterijuma za ovakvu gradnju, koji na ovoj lokaciji pružaju izuzetne mogućnosti.

  Iako još uvek u celosti neizgrađen, Blok 32 nalazi se u središtu Novog Beograda i deo je potpuno zaokružene prostorno funkcionalne celine, a opslužuju ga visokokapacitetne primarne saobraćajnice velikih regulacionih širina: Ulica Omladinskih brigada, Bulevar Arsenija Čarnojevića (autoput), kao i Bulevari Zorana Đinića i Umetnosti. Od postojećih objekata u bloku sa nalaze i centrala Telekoma Srbija, Slovačka ambasada, crkva sv. Dimitrija, zgrada fonda PIO i nekoliko stambenih objekata. Najveći deo bloka zauzima prostor namenjen stambenoj gradnji Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, a planom su obuhvaćene i do sada neizgrađene površine bloka 32.

  Definisana je gradnja još pet stambenih objekata na neizgrađenom delu bloka, a najvažnija urbanistička karakteristika je regulacija javnih, otvorenih i zelenih površina. U tom smislu u pitanju je nastavak tranzicionog urbanizma na Novom Beogradu, koji karakteriše gusta gradnja stambenih objekata sa zatvorenim betonskim atrijumima, minimalnom količinom zelenila u direktnom dodiru sa tlom, uz uske unutarblokovske saobraćajnice koje ispunjavaju sav prostor među objektima a čije ivice po pravilu celom dužinom prate regulacionu liniju parcele. Nasuprot prvobitnom Novom Beogradu, današnje planiranje grada nije unapredilo postignute standarde, već je napravilo veliki korak unazad. Forme radi, jedini zeleni javni prostor predviđen je ka Ulici Omladinskih brigada, a prostor za rekreaciju 3300 stanovnika smešten je u okviru zaštitnog zelenila ka autoputu.

  U okviru izdvojenog stajališta na autoputu sa južne strane bloka 32 planiran je plato/trg, sa manjim parkom koji će pratiti izlivnu traku sa autoputa a ispod koga će se nalaziti javna podzemna garaža. Najkvalitetniji aspekat čitavog plana je rešenje pešačkog kretanja, gde gradnja budućih objekata treba da omogući formiranje dijagonalnog pešačkog koridora koji se prostire pravcem jugoistok-severozapad, i direktno povezuje planirani plato kod autoputa sa budućim platoom kod crkve sv. Dimitrija. Novonastala promenada imaće različitu nivelaciju, sa blagim usponom od stajališta na autoputu do crkve sv. Dimitrija, što će omogućiti kreiranje kvalitetne nove vizure ka hramu i olakšati kretanje pešaka.

  U prilogu pogledajte kako izgleda buduća prostorno-funkcionalna organizacija bloka 32 na Novom Beogradu. Rani javni uvid plana detaljne regulacije bloka 32 obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 6. do 20. septembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

  PDR: Blok 32