Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Rekonstrukcija ulice Kej oslobođenja u Zemunu

12-11-2021

  Rekonstrukcija ulice Kej oslobođenja u ZemunuRadovima na rekonstrukciji ulice Kej oslobođenja u Zemunu biće uređen potez u dužini od 1100 metara, od Ulice Stevana Markovića do kraja obaloutvrde (kod Kluba Radecki). Važna saobraćajnica proteže se paralelno sa Zemunskim kejom, a njome saobraćaja i nekoliko linija javnog prevoza. Rekonstrukcija koja je otpočela kod stare Elektrane obuhvatiće sve saobraćajne i pešačke površine, kao i postojeću komunalnu infrastrukturu, a rok za završetak svih radova je kraj juna naredne godine.

  Ulica Kej oslobođenja pripada starom jezgru Zemuna i njeno uređenje treba da se uklopi u ambijentalnu celinu korišćenjem sitne granitne kocke na kolovozu i odgovarajućeg kataloškog mobilijara. U prvom delu, od Ulice Stevana Markovića do Karamatine, predviđena je nešto veća širina kolovoza od 7 metara, pošto se radi o potezu koji autobusi javnog prevoza koriste za pristup okretnici u Ulici Marka Nikolića. Zbog vozila javnog prevoza, deo saobaraćajnice do Ulice Marka Nikolica zadržaće asfaltnu podlogu dok je na ostatku projektnim rešenjem kolovoz sa zastorom od sitne kamene kocke.

  U drugom delu, dužine oko 190 metara, od Karamatine do Njegoševe ulice, projektovana širina kolovoza od sitne kamene kocke je 5.5 metara, sa pešačko-biciklističkom stazom širine 2.5 metra uz desnu ivicu. U trećem delu, dužine oko 230 metara, od Njegoševe do kraja obaloutvrde, predviđa se proširenje postojećeg kolovoza od sitne kamene kocke na 5.5m, čime se postiže kontinuitet sa prethodnim delom ulice. Na ovom delu ulice uvodi se kišna kanalizacija koje ranije nije bilo i na samom kraju ulice projektovana je okretnica za vatrogasna vozila.

  Rekonstrukcijom je obuhvaćena obnova podzemne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije, elektro i komunikacionih vodova. Planirana je i zaštita zelenila, uz rekonstrukciju drvoreda i postavljanje sistema za zalivanje i korensku zaštitu, a predviđa se i niz mobilnih žardinjera sa niskim drvorednim sadnicama.

  Nakon ovog projekta, radovi na uređenju Zemunskog keja nisu završni, pošto je prošlog meseca raspisan konkurs za idejno rešenje nove obaloutvrde od Kluba Radecki do Pupinovog mosta. Produžetkom keja biće zaštićena lesna zaravan od dalje erozije, a stanovnici grada dobiće jos jednu kvalitetnu zonu rekreacije. Buduće idejno rešenje treba da definise program obaloutvrde sa pešačkim i biciklističkim stazama, zelenim pojasom i zonama za rekreaciju, a rok za podnošenje konkursnih radova je 7. decembar. Najbolji konkursni rad će izabrati žiri koji čine predstavnici Opštine Zemun kao naručioca i arhitekte iz Udruženja arhitekata Srbije.

  Rekonstrukcija ulice Kej oslobođenja u Zemunu - 3D prikazi i preseci


  Rekonstrukcija ulice Kej oslobođenja u Zemunu (foto) - 11. novembar 2021.