EECFA

Najveća rekonstrukcija ostala bez rokova

09-12-2019

  Najveća rekonstrukcija ostala bez rokova

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Rekonstrukcija skoro tri kilometara dugačke saobraćajne osovine ulica Kraljice Marije, 27. Marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana započela je u junu ove godine, a radovi koji su trebali da budu okončani u decembru ovde godine značajno će probiti rokove. Obnova koja je predviđala obnovu na šest deonica odstupila je i u programu međufaza, i u krajnjim rokovima, a do sada ni jedna započeta sekcija nije i završena. Radovi su započeti sa strane Ulice kraljice Marije, da bi prešli na Ulicu 27. marta i kasnije Ulicu Džordža Vašingtona. Kako su ugovoreni rokovi postali nedoštižni, sredinom septembra rekonstrukcija je podeljenja na dve faze, a celokupna Ulica cara Dušana odložena je za sledeću godinu. Ulica cara Dušana najduža je u ovom nizu, a prema ranijim najavama njena rekonstrukcija počeće tek u aprilu 2020, što znači da će se radovi na ovom projektu odužiti duboko u leto naredne godine.

  Na deonicama 1,2 i 3, koje obuhvataju Ulicu kraljice Marije, 27. marta i deo Ulice Džordža Vašingtona do raskrsnice sa Bulevarom despota Stefana završena je saobraćajna površina, uključujući asfaltiran kolovoz, šine u tramvajskim bašticama i stubove kontaktne mreže. Pešački trotoari su u najvećem delu završeni na ove tri deonice, međutim nigde izvedenost nije na 100%, pa su pešačke staze samo delimično u upotrebi. Završetak radova na trotoarima je najavljen za kraj godine, ali će i novi rok teško biti postignut. Primetno je više radnika na trotoarima, ali je i obim preostalog posla dosta veliki za te rokove. Inače, pešačke staze i parking mesta se popločavaju kvalitetnim granitnim pločama, a na delovima trotoara koji su završeni postavljene su i taktilne ploče.

  Na delu Ulice Džordža Vašingtona, od Bulevara despota Stefana do Bajlonijeve pijace, teku trenutno najintenzivniji radovi i izvedenost je najmanja. Nakon završene zamene podzemnih instalacija, ovde su intenzivirani radovi na postavljanju šina i betoniranju tramvajskih baštica. Navodno je ova deonica trebala još tokom novembra da bude otvorena za automobile, međutim sada je jasno da se to neće desiti do sledeće godine. Navođeni su različiti razlozi za ovoliko kašnjenje, ali je tokom rekonstrukcije bio vidljiv nedostatak radnika na gradilištu a najveći deo građevinske sezone je ostao neiskorišćen. Treba imati u vidu da je posao dodeljen istom konzorcijumu firmi koji čine Energoprojekt Niskogradnja i “Colas Rail”, kojima je dodeljen veliki broj najvećih gradskih tendera.

  Postoji očigledan problem kapaciteta, pošto se rokovi na gradskim rekonstrukcijama ugovaraju u neprihvatljivo dugačkim intervalima. Pored ovog projekta, isti nosilac posla radio je rekonstrukciju Karađorđeve ulice, postavljanje šina na mostu preko Ade, a ovde godine dodeljen im je i ugovor za rekonstrukciju Bulevara patrijarha Pavla. U Karađorđevoj ulici rok za rekonstrukciju 600 metara ulice bio je neverovatnih 425 dana, dok je ugovoren rok za završetak posla na 1700 metara dugoj deonici Bulevara patrijarha Pavla čak 540 dana. Ovo postaje narastajući problem, koji usporava realizaciju i razvoj u gradu, a pogađa istovremeno kratkoročne i dugoročne razvojne ciljeve. Kašnjenje i prolongiranje na projektima u izvođenju odlaže i planirane projekte, čime se utiče na dugoročnu dinamiku rasta i ostvarivanje željenog razvojnog nivoa.

  Vrednost posla na rekonstrukciji osovine ulica Kraljice Marije, 27. Marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana iznosi 18.2 miliona evra, što ovaj projekat čini i najvećom investicijom na rekonstrukciji gradske infrastrukture u ovoj godini. U prilogu pogledajte sveže fotografije sa ovih gradilišta.

  Rekonstrukcija četiri ulice (foto) - 08. decembar 2019.