Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

17-07-2021

  Centar za rani razvoj dece i inkluzijuUrbanističkim projektom za blok između ulica Peđe Milosavljevića i Dr. Huga Klajna na Bežanijskoj kosi predviđena je izgradjna specijalizovane (tercijarne) ustanove zdravstvene zaštite koja će služiti kao Centar za rani razvoj dece i inkluziju. Objekat je arhitektonski prilagođen uzrastu i potrebama dece sa specifičnim poteškoćama u razvoju, ali i ostalih članova njihove porodice. Korišćenje prostora treba da bude jednostavno, uz osećaj sigurnosti i atmosfere koja podseća na dom. Centar će se sastojati iz tri funkcionalne celine, samog objekta Centra, bungalova i objekta štale, čime se rukovodilo najvišim svetskim standardima u pogledu funkcionalnosti i komfora, kao i materijalizacije kompleksa.

  U prizemlju objekta se prema preporukama Stručnog tima nalaze sadržaji namenjeni deci, uključujući terapeutsku celinu sa zonom bazena, dijagnostička celina, oprema i asistivna tehnologija, kao i izlaz u dvorište sa manježom, baby zoo-vrtom i bungalovima. Na prvom spratu smešteni su prostori naučno-istaživačkog centra, centra za edukaciju i neophodni pomoćni i tehnički prostori (kuhinje, kantina, odmor zaposlenih, toaleti...). Na drugom spratu su kancelarije uprave i saradnika, kao i dva apartmana za goste centra. Kompleks ima i dve podzemne etaže na kojima će se osim parking nalaziti i tehničke prostorije (toplotnih pumpi, prostora tehnologije kuhinje, perionice, svlačionice, arhive, smeštanje otpada, trafo stanice itd.)

  Zona sa bungalovima u dvorištu sastoji se od 6 smeštajnih jedinica za porodice sa decom. Jedna jedinica sastoji se od ulaznog hola, dnevnog boravka sa kuhinjom, trpezarijom i spavaćom sobom. Svi prostori dimenzionisani su prema Pravilniku o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata u kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, starim osobama i deci. Pored ovih smeštajnih kapaciteta, u okviru savremenih metoda koristiće se i životinje, pa će u okviru dvorišta biti izgrađena štala sa konjima za hipoterapije, kao i male životinje iz baby zoo-vrta.

  Prema Planu generalne regulacije ozelenjene površine u direktnom kontaktu sa tolom iznose 60%, gde su u dvoristu pored manježa i štale planirani mini sportski tereni, igralište sa spravama, bašta za uzgajanje biljaka i zelena tampon zona za zaštitu od negativnih uticaja saobraćaja na boravak korisnika. Krovovi glavnog centra projektovani su kao ravni, u vidu ozelenjenih terasa i prostora za smeštaj solarnih kolektora.

  Ukupna bruto površina Centra za rani razvoj dece i inkluziju iznosi 20.156 m2, projekat je izradio arhitektonski biro Dizajn Arhitektura. Planirano je da u izgradnju i osnivanje centra bude uloženo preko 20 miliona evra.

  Centar za rani razvog dece i inkluziju - 3D prikazi